(17) 773 16 78 / (17) 773 16 77 ksiaznice@diecezja.tarnow.pl

Konkurs palm

W Niedzielę Palmową, po sumie, odbędzie się w naszej Parafii konkurs palm. Palmy należy zgłosić przed mszą św. natomiast zaraz po sumie odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nim.

Małżeństwo

I – Ustanowienie sakramentu małżeństwa – Ustanowienie małżeństwa. Związek małżeński Pan Bóg ustanowił jeszcze w raju, gdy rzekł do pierwszych rodziców: ,,Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię”. Jednak nakaz Boży wskutek zepsucia rodzaju ludzkiego...

Kapłaństwo

I – Ustanowienie sakramentu święceń – Ustanowienie kapłaństwa chrześcijańskiego łączy się z ustanowieniem ofiary Mszy św. Jeśli Jezus chciał, by wierni byli świadkami Jego działania w sposób namacalny, by we Mszy św. bez przerwy uobecniała się na świecie ofiara...

Namaszczenie chorych

I – Ustanowienie sakramentu namaszczenia chorych – O ustanowieniu sakramentu namaszczenie chorych przez Chrystusa dowiadujemy się ze słów św. Jakuba Apostoła: „Choruje kto wśród was? Niech wezwie kapłanów Kościoła, i niechaj się nad nim modlą, namaszczając go Olejem w...

Sakrament pokuty i pojednania

I – Ustanowienie sakramentu pokuty i pojednania – Każdy grzech jest obrazą nieskończonego Majestatu Boga, a więc tylko Bóg może dokonaną obrazę przebaczyć i grzech odpuścić. Atoli Bóg w swej nieskończonej dobroci wyposażył Apostołów oraz ich następców we władzę...

Eucharystia

I – Ustanowienie sakramentu eucharystii – Pismo Święte Nowego Testamentu pozostawiło nam cztery relacje dotyczące ustanowienia Eucharystii: 1 – Mt 26,26-28: „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: ....