(17) 773 16 78 / (17) 773 16 77 ksiaznice@diecezja.tarnow.pl

Historia naszej parafii

Na podstawie dokumentów historycznych można stwierdzić, że parafia w Książnicach istniała już na początku XIV wieku. Miejscowość była wzmiankowana między innymi w dziełach Jana Długosza. Znana jest także oficjalna data erygowania parafii – miało to miejsce 8 września 1314 roku, o czym świadczy zachowany dokument fundacyjny. W tymże roku wzniesiono także pierwszy obiekt sakralny, jakim był drewniany kościółek. Parafia była zaś dobrze uposażonym ośrodkiem religijnym, powołanym z fundacji rycerskiej. Już przed 1595 rokiem przy kościele funkcjonowała szkoła, a w latach 1608-1721 prowadzono także szpital. Taki stan rzeczy potwierdzają informacje, zawarte w aktach wizytacyjnych z XVI i XVII wieku. W latach 1561-1585 istniejący na terenie parafii kościół zamieniono na zbór protestancki, a od 1565 roku Książnice pozbawione były opieki katolickiego kapłana. Wspomnieć należy, że w Europie był to czas Reformacji o charakterze religijno-społecznym, a wpływ luteranizmu widoczny był wówczas także w Książnicach. Kolejną świątynię wzniesiono w 1860 roku na miejscu poprzedniej, która na przestrzeni wieków uległa zniszczeniu. Niestety w 1917 roku strawił ją jednak pożar. Będącą dziś sercem parafii świątynię, zaprojektowaną przez Zdzisława Mączeńskiego, wzniesiono w 1927 roku. Jest to imponująca, trzynawowa budowla o charakterze bazylikowym, otoczona kaplicami po obu stronach i dopełniona od frontu czworoboczną wieżą. Nowy kościół parafialny w Książnicach konsekrował bp Franciszek Lisowski – biskup tarnowski – dnia 21 maja 1935 roku. Styl, w jakim wzniesiono świątynię, można określić jako eklektyczny, łączący cechy neogotyku i neobaroku. Wnęki ołtarzowe zdobi dekoracja, wykonana techniką sgraffito przez Józefa Szuszkiewicza. O aranżację świątyni zadbali Bogdana i Anatol Drwalowie – wykonali przede wszystkim dwa ołtarze boczne, dedykowane: Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Pannie. Stalle i konfesjonały zaprojektował Antoni Mazur w 1960 roku. Promienie słońca wpadają do wnętrza świątyni przez witraże projektu Łukasza Karwowskiego. Dźwiękiem napełniają zaś kościół 20-głosowe organy z 1965 roku. Nie oszczędzało mieszkańców Książnic XIX i XX stulecie; przyniosło bowiem zabory, wojny i zawirowania polityczne. Ucierpiał także budynek kościoła, uszkodzony wskutek działań zbrojnych w czasie II wojny światowej. Odbudowano go w 1952 roku, dzięki staraniom ks. Stanisława Grzyba – ówczesnego proboszcza. Z parafii w Książnicach wywodzi się m.in. ks. bp Michał Korczyński, biskup w Przemyślu w latach 1834-1839. Ponadto ks. dr Jan Terlaga – duszpasterz oraz pracownik naukowy, do śmierci związany z rodzinną parafią, do której chętnie powracał w wolnych chwilach. Na przestrzeni lat w parafii nie brakowało także powołań kapłańskich, a zaangażowana społeczność wiernych do dziś aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła poprzez udział w grupach parafialnych.