Caritas

 „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili”

Zgodnie ze Statutem Caritas Diecezji Tarnowskiej, zadaniem Parafialnego Oddziału Caritas jest m.in.:

 • mobilizowanie wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia,
 • obchodzenie świąt związanych treściowo z miłosierdziem chrześcijańskim,
 • zachęcanie do pełnienia uczynków miłosierdzia,
 • kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,
 • rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy,
 • organizowanie i świadczenie pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym,
 • pozyskiwanie środków materialnych na prowadzenie działalności charytatywnej.

Rodzaje pomocy udzielanej parafianom najbardziej potrzebującym:

 • wydawanie paczek żywnościowych (mąka, cukier, ryż, kasze, margaryna, konserwy mięsne lub rybne, makaron i herbatę),
 • odwiedzanie chorych, starszych parafian,
 • przekazywanie życzeń świątecznych wszystkim chorym, starszym i ofiarodawcom.

Działalność Parafialnego Oddziału Caritas możliwa dzięki:

 • ofiarom pieniężnym składanym przez parafian
 • prywatnym ofiarodawcom i sponsorom
 • składanie przez parafian artykułów żywnościowych do „kosza”
 • rozprowadzaniu baranków wielkanocnych i świec wigilijnych przez członków Parafialnego Oddziału Caritas.

W każdym miesiącu odbywają się zebrania członków Parafialnego Oddziału Caritas z udziałem Ks. Proboszcza, na których omawiane są problemy związane z działalnością Parafialnego Oddziału Caritas.

Jeśli chcesz być świadkiem Bożego miłosierdzia – zapraszamy do współpracy w Parafialnym Oddziale Caritas!