Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO)

„Króluj nam, Chryste!”

Liturgiczna Służba Ołtarza gromadzi chłopców, którzy służą przy Chrystusowym ołtarzu. Służba jest dla każdego wielkim zaszczytem, ma ona bowiem w sobie znamię wybrania. Stoją tam ludzie, na których w jakiś szczególny sposób spojrzał Pan Bóg i chcą poświęcić swój czas służąc swojej wspólnocie poprzez posługę liturgiczną. W chwili obecnej do naszej LSO przynależy ponad 40 osób!

Do LSO naszej parafii należą:
  • ceremoniarze – asystujący podczas różnych akcji liturgicznych w kościele,
  • lektorzy – czytający Słowo Boże podczas Liturgii,
  • ministranci – służący w czasie Liturgii Mszy święte ,
  • aspiranci (kandydaci) – chłopcy przygotowujący się do pełnienia służby przy ołtarzu jako ministranci.

Ważnym elementem życia ministranta i lektora są zbiórki, które mają jednoczyć chłopców we wspólnocie i w wierze. Na zbiórkach ćwiczymy również postawy i różne akcje liturgiczne. Staramy się by dzięki temu przygotowaniu zdobyć potrzebne umiejętności pozwalające służyć Bogu z godnością. Lektorzy i ministranci mają bowiem ważne zadanie – dbać o piękno liturgii.

Spotkania LSO są organizowane przez księdza wikarego w miarę potrzeb. Najczęściej odbywają się one przed większymi uroczystościami kościelnymi.